baner for atar2

sahnin

צפת

  • המשך פעילות סדנאות להדרכת הורים עבור כל שכבות הגילאים ובהתאמה למגזרים השונים.
  • הרחבה ממוקדת בפעילות סביב נושא שנתי- הגיל הרך. בתכנית- הדרכה מקצועית להורי הגיל הרך במסגרת סדנאות, הרצאות ופעילויות חוגים והעשרה

קרית שמונה

כניסה חדשה של מרכז "בשביל המשפחה" לעיריית קרית שמונה והפעלת סדנאות מקצועיות להדרכת הורים ברחבי העיר.