baner for atar2

zfat 6

עמותת מת"ת מבקשת להעביר להורים כמה מסרים שמניעים את פעילותה:

  • ההורות כיום מורכבת הרבה יותר ממה שהיתה בעבר.
  • קיימים כלים ואמצעי הנחייה רבים שעשויים לסייע להורים להתמודד עם מורכבות ההורות.
  • כל הורה עשוי להפיק תועלת מהכלים הקיימים.
  • הרשות מעניקה להורים "מתנה" ייחודית ומאפשרת להם לבצע שינוי דרמטי בחייהם.
  • פעילות "בשביל המשפחה" היא בעלות סמלית בלבד להורים. לא יווצר מצב שבו הורה לא ישתתף בפעילות בגלל קושי לשלם עבורה.
  • הפעילות מקיפה, רב-שנתית ותפעל גם למתן פתרונות פרטניים לפי הצורך.
  • מהפכת ההורות בצפת רוקמת עור וגידים ואנו קוראים לכם הורים יקרים להצטרף לשורותינו! בעזרתכם נוכל להרחיב את פעילותנו ולהעניק לתושבים מענים נוספים בתחום ההורות והמשפחה. ליצירת קשר- הגר: 0526688149