baner for atar2

olives

"בשביל המשפחה" יתפקד כבית ספר להורים. עמותת מת"ת תבצע בתקופה הקרובה סדרה של פעולות:

 • כניסה לפעילות רב שנתית שתאפשר להורים להשתלם בתחומים שונים.
 • סדנאות הורים של 8 פגישות שבועיות, כל פגישה כשעה וחצי עד שעתיים.
 • סדנאות שמיועדות לגילאים שונים, בהתאם לצורכי האוכלוסיה.
 • הרצאות העשרה תקופתיות.
 • אתר אינטרנט ופורום ייעוץ באינטרנט.

פעילות בית הספר להורים תהיה מבוססת על העקרונות הבאים:

 •  הפעילות בהשתתפות סמלית בלבד של ההורים.
 • הפעילות מתבצעת בגיבוי מלא של הרשות המקומית ושל משרד החינוך.
 • הפעילות מתבצעת על ידי מנחים מקצועיים מנוסים, בלווי אנשי מקצוע בכירים בתחום החינוך.
 • הפעילות נועדה להיות פעילות "כיפית" להורים.
 • שעות ההפעלה גמישות.
 • ביה"ס להורים עובד בשיתוף פעולה מלא עם הגורמים האחרים בעיר.
 • הפעילות משתלבת וסינרגית עם כלל פעילויות ההעשרה להורים בצפת.