baner for atar2

הרב יהודה גלעד הוא איש חינוך ותיק בגליל. היום משמש ראש ישיבת מעלה גלבוע ורב קיבוץ לביא.gilads

כיהן כחבר הכנסת מטעם העבודה-מימד בכנסת ה-15. פעיל במישורים שונים של קירוב וצמצום פערים בחברה הישראלית