baner for atar2

freddy singerפרדי עוסק בפיתוח תעשייה רפואית בגליל מזה 30 שנה. הקים ונהל פעילות פיתוח וייצור ייחודית בקרית שמונה, תפן ושלומי. מומחה בעל שם עולמי בייזום ופיתוח מוצרים רפואיים. יזם של פעילות חינוכית באזורים מאתגרים בגליל בחמש השנים האחרונות.