baner for atar2

 

 

 

 

 

אתר קרן מת"ת נמצא בתהליך עדכון תוכן.

האתר ישוב לפעול בימים הקרובים

 

 

 

 

zahavaזהבה מועלם, חברת קיבוץ לביא. נולדה בקיבוץ ובו הקימה את משפחתה. עבדה שנים רבות בחינוך הבלתי פורמלי ובחינוך הפורמלי. הייתה מנהלת בי"ס ממ"ד אזורי בלביא, והיום משמשת מנהלת הקהילה בקיבוץ לביא. נושא החינוך קרוב לליבה ושמחה לתרום בתחום ככל יכולתה.