baner for atar2

nazareth 6

קרן מת"ת החלה בפעילותה במהלך שנת 2010 ונרשמה בתחילת 2011.

הקרן הוקמה על ידי ליאורה ופרדי זינגר העסוקים בפעילות חברתית בגליל מאז שנת 2006 אחרי מימוש הצלחות בתעשייה הרפואית שהקימו בגליל.

העמותה התארגנה מתוך הבנה וייעוד לקדם פעילות חינוכית וחברתית ייחודית לצרכי הקהילה. העמותה מתכוונת לתפקד באופן חדשני ושונה מהמקובל. איננו גוף התורם כספים אלא גוף שהתרומה היא מאיץ ועיקר ההצלחה היא בזכות מעורבות ומחויבות של כל הגופים המעורבים.

אנו עדים לריכוז גדול של בעיות ואתגרים ויחד עם זאת קיים פוטנציאל צמיחה ענק, תושבים אכפתיים ואיכותיים וראשי רשויות עם מוטיבציה אמיתית לבצע שינויים פורצי דרך.

עם הזמן הרחבנו את מעגל המייסדים והפעילים בעמותה. הצטרפו אלינו הרב יהודה גלעד שיש לו ניסיון חינוכי וערכי רב שנים בגליל, צביקה רובינשטיין ז"ל שהיה איש תעשייה עם עשרות שנות עשייה בקידום התעשייה בגליל, וזהבה מועלם העוסקת בחינוך עשרות שנים.

ד"ר יעקב צימרמן - צימי, מייסד ומנהל מכון פירם, נמנה על המייסדים והפעילים בעמותה. צימי מביא עמו נסיון רב שנים של פעילות ייעוץ ארגוני ופעילות חינוכית וחברתית בכל הארץ ולוקח אחריות על פעילותנו המקצועית.

בשנים האחרונות פעלה העמותה פעילות נמרצת למקם את נושא המשפחה במקום ראוי ברמה הארצית. העמותה שותפה לישיבות רבות בכנסת, לפעילות מול כל ארגוני ההורים בארץ ושייכת למייסדים של הקבינט הישראלי לחינוך