baner for atar2

orut lectures

mifgash3 hamamot

 

 

אתר מת"ת   www.matat.org.il

social facebook box blue 48

פייסבוק: בשביל המשפחה

 

 

 

קרן מתת/עמותת מתת/מתת לחינוך בגליל/קידום החינוך בצפת

מת"ת – מצפון תיפתח התקוה ת.ד. 411 כפר חנניה 20108

שם תפקיד נייד פקס
פרדי זינגר יו"ר העמותה 052-2749851 072-2766978
הגר כץ מנהלת מרכז "בשביל המשפחה" 052-6688149 072-2766978